सत्य सन्देश (कविता )

तपाईंलाई यो समाचार पुरा पढ्नको लागि सशुल्क सब्सक्राइब गर्नुपर्दछ । पहिले नै सब्सक्राइब गरेको भए Login मा जानुस्, नयाँ गर्ने भएमा Subscribe मा जानुस् । साथै आफ्नो फेसबुक अकाउन्टबाट पनि Login वा Subscribe गर्न सक्नुहुनेछ ।
You must login to access this article. Login or Subscribe from here
सब्सक्राइबको लागि पैसा बैंकमा जम्मा गरेपछि तथा भिसा कार्डबाट तिरेपछि कुनै समस्या प्रवाधिक परेमा २४ सै घण्टा +977 9857061416 / 9851173853 / 9847109267 / 9847330480 / 9860438644 WhatsApp, IMO, Viber वा info@sandhikharka.com मा ईमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।
साथै तपाईंलाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्न समस्या परेमा ३ महिनाको रु.६००, ६ महिनाको रु.१,१००, १ वर्ष रु.२,२०० Arghakhanchi.Com को बैंक खाता 4901010000080, Arghakhanchi Branch, Global IME Bank मा जम्मा गरेर भौचर अथवा ट्रास्फर रसिद माथिका WhatsApp, IMO, Viber वा मा ईमेल गरेर पठाएमा तुरुन्त Login गर्नको लागि Username र Password पठाइने छ । यो सब्सक्राइब एक पटक गरेपछि सदाका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ । नवीकरणको लागि जानकारी गराइनेछ । सब्सक्राइब एकदम सहज छ ।