प्रवासले (गज़ल)

-कोमल भट्ट
चन्द्रागिरी नगरपालिका,
वा.नं.१३ ,पुरानो नैकाप
काठमाडौँ
हाल:- न्युयोर्क

प्रीत टाढियो यो प्रवासले
मीत टाढियो यो प्रवासले

रीत फेरियो जन्मभूमिको
नीत टाढियो यो प्रवासले

चाङ भैसके हारका कथा 
जीत टाढियो यो प्रवासले

देह पिल्सियो तापमा सधैँ 
शीत टाढियो यो प्रवासले

खाकमा मिले मिष्ठ चाहना 
धीत टाढियो यो प्रवासले

ताल भाँडियो धोत्रियो स्वर
गीत टाढियो यो प्रवासले

सुन्दरी छन्द 
५ अक्षरमा विश्राम