बिश्वासभित्र सन्देह (गीत)

नीम राना

बिश्वासभित्र पनि सन्देह लुकेको हुन्छ।
घृणाभित्र पनि कतै स्नेह लुकेको हुन्छ।

फूलको बोटमा पनि काँडा हुन्छ 
तर घोच्दैन अाफुलाई।
प्रीतिमा डुब्नेले प्रेमी बाहेक,
सोच्दैन अाफुलाई।

सर्पको मुखमा बिष हुन्छ,
तर  अाफुले निल्दैन।
संसारमा सोचेजस्तो,
भनेजस्तो  मिल्दैन।