शितगंगा मिनरल उद्योग प्राली भुन्टेडाँडा

शितगंगा मिनरल उद्योग प्राली  भुन्टेडाँडा

शितगंगा मिनरल उद्योग प्रा.ली.
 भुन्टेडाँडा
  
के हजुर घर बनाउदै हुनुहुन्छ ? गुणस्तरिय बालुवा गिट्टीको खोजीमा हुनुहुन्छ ?  

हामी कहाँ क्रसरबाट उत्पादित गुणस्तरिय गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा आदी चाहिएमा सम्पर्क गर्नुहोला।

शितगंगा मिनरल उद्योग प्रा.ली.
 भुन्टेडाँडा


 

अन्य समाचारहरु