अर्घाखाँची जिल्लाका गा.वि.स सचिवहरुको सुची

क्र.सं.गाविस सचिवको नामपददरबन्दी भएको गाविसकार्यरत गाविसफोन नं
भोजराज ताम्राकार ना.सु.बल्कोटबल्कोट/केरुङ्गा
९८५७०६३०९८/०७७६९००९८
राम कुमार भट्टराईना.सु.
सितापुरसितापुर
९८५७०६३१९६
कृष्ण प्रसाद पन्थीना.सु.
चिदिकाचिदिका
९७४७०४३९११/०७१६९५९८९
राम प्रसाद पौडेलना.सु. जुकेनाजुकेना
९८५७०६३१९४
ओम पाण्डेना.सु. सिद्धारासिद्धारा९८५७०६१०७६
तुल्सी प्रकाश गिरिना.सु. धारापानीधारापानी
९८४७१३६३७०
मणिराम पोख्रेलना.सु. 
बाँगीबाँगी
९७४७०१२५८८
थान बहादुर महत्राना.सु. ढिकुराढिकुरा
९८५७०६३१७१
विनोद प्रसाद कुँवरना.सु. ठाडाठाडा
९८५७०६३०४७
१०नारायण प्रसाद पोख्रेलना.सु. सीमलपानीसीमलपानी
९८४१४९६७६१
११चिरन्जिवि अधिकारी ना.सु.  नुवाकोटनुवाकोट
९८५७०६३१८०
१२कमल प्रसाद पोख्रेलना.सु.   मैदानमैदान/पटौटी
९८५७०६३१९३
१३हिमलाल भुसालना.सु.  अर्घातोषअर्घातोष
९८५७०११०१४
१४नारायण भट्टराईना.सु. पालीपाली
९८५७०६३१४७
१५थानिश्वर खनालखरिदार खनदहखन/खनदह९८४७१०८४७८
१६धर्मराज भुसालखरिदारगोखुङ्गागोखुङ्गा/हंशपुर
९८५७०६३४२४/९८४७१०९८२४
१७बालकृष्ण पाण्डेखरिदार भगवतीभगवती
९८५७०६३७९५/९८४७०७०१५९
१८हिम बहादुर भाटखरिदार ढाकावाङ्गढाकावाङ्ग९८५७०६३१६८
१९रुकेन्द्र पालुङ्गेखरिदार धनचौरधनचौर
९८५७०६३१३७
२०प्रेम बहादुर पाण्डेेखरिदार मरेङ्गमरेङ्ग
९८४७५०८३१८
२१नरेन्द्र पारजुलीखरिदार जलुकेजलुके
९८५७०६३१८१
२२पुष्करनाथ आचार्यखरिदार ठूलापोखराठूलापोखरा/छत्रगञ्ज
९८४७१०७१२५
२३मदन बेल्बासेखरिदार असुरकोटअसुरकोट/खिल्जी
९८५७०६३९१२
२४रमेश न्यौपानेखरिदार धातिवाङ्गधातिवाङ्ग/अड्गुरी
९८५७०६३४१५
२५तुलसीराम पोख्रेलखरिदार पोखराथोकपोखराथोक/खिदिम
९८४७१०७८३९
२६टेकराज श्रेष्ठखरिदार पणेनापणेना
९८४७३१३६३१
 

अन्य समाचारहरु