सपना छ तिम्रै (गज़ल)

-कोमल भट्ट
च.न.पा-१३
पुरानो नैकाप,काठमाडौँ
हाल:- न्युयोर्क,अमेरिका

संसार तिम्रै रचना छ तिम्रै
माया छ तिम्रै रटना छ तिम्रै

तिम्रो छ धाता महिमा अपार
सम्भार तिम्रै ढकना छ तिम्रै 

सद्प्रेम छर्छौ जगमा अनन्त
चैतन्य तिम्रै सपना छ तिम्रै

सक्छौ तिमी नै भव सिन्धु तार्न 
डुङ्गा छ तिम्रै बहना छ तिम्रै   

धुन्छौ सबै दुर्गुण,क्लेश हाम्रा
सारङ्ग तिम्रै झरना छ तिम्रै

उन्मुक्ति देऊ परितापबाट
सद्भक्ति तिम्रै रसना छ तिम्रै  

इन्द्रवज्रा छन्द
५ मा विश्राम