डा.चित्रप्रसाद शर्मा वाग्ले बचाउ अभियानको लागि सहयोग गर्ने दाताहरुको नाम विवरण

 
 
डा.चित्रप्रसाद शर्मा वाग्ले बचाउ अभियानको लागि सहयोग गर्ने दाताहरुको नाम विवरण:-
 
       नाम, ठेगाना                                                                                                    प्राप्त रकम
 
1 - डा. रेवती रमन मल्ल, सह - प्राध्यापक - वीर अस्पताल, काठमाडौं      -                     १५,००० रुपैया ।
2 - डा. मनोहर प्रधान, ओस्लो, नर्वे                                                              -                   १०,००० रुपैया ।
3 -

अन्य समाचारहरु