तिमी (गज़ल)

कोमल भट्ट
च.न.पा-१३
पुरानो नैकाप,काठमाडौँ
हाल:- न्युयोर्क,अमेरिका

**********

प्रभो ! डुब्न लागेँ बताऊ किनारा 
तिमी प्राणदाता तिमी हौ सहारा 

तिमी सर्वव्यापी तिमी हौ अनन्त
तिमी सुन्दछौ बेबसीको पुकारा

तिमी हौ विधाता तिमी स्नेहमूर्ति 
सुखाशा तिमी हौ तिमी प्रेमधारा

उज्यालो छ ब्रह्माण्ड तिम्रो प्रभाले
तिमी चन्द्रमा हौ तिमी सूर्य,तारा

छ यो सृष्टि तिम्रै र संहार तिम्रै
तिमी बिघ्न हर्ता तिमी छौ पियारा

तिमी हौ कृपासिन्धु आनन्द छर्ने
तिमी तोड्दछौ दुर्दशाका तगारा

सधैँ वन्दना गर्छु सर्वेश ! तिम्रो 
धुजा पार हे नाथ ! सन्ताप सारा

(भुजंगप्रयात छन्द )