आवश्कयता

पद पुर्ती
 
अर्घाखाँचीडट्कम काठमाडौंको लागि तल उल्लेखित योग्य व्यक्तीको आवश्यक परेकोले तल उल्लेख गरे बमोजिम इच्छुक जो कहीले टेलिफोन, ईमेल सहित आफ्नो योग्यता विवरण पठाइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
 
आवश्यक सन्ख्या:  1
पद: कम्प्युटर अपरेटर
तलब: नियम अनुसार (पछि जानकारी गराइने छ।)
आवश्यक स्थान:  काठमाडौं
उमेर: -  - - -
अवधि: - - - -
पढाई योग्यता: Bachelor degree / Master Degree   
 
                                                               एवं
 
- MS-DOS एवं Windows Operating System को राम्रो ज्ञान भई सहज रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने ।
- File एवं Disk Management सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने ।
- कम्प्यूटरको Printer, CD-ROM, Multimedia लगायत अन्य Accessories को प्रयोग गर्न सक्ने ।
- Word Processor को प्रयोग गरी आवश्यकता अनुसार Documents तयार गर्न सक्ने ।
- अंग्रेजी एवं देवनागरीमा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर टाइपिङ्ग गर्न सक्ने ।
- Electronic Spreadsheet तयार गरी Data Processing समेत गर्न सक्ने ।
- Software Installation एवं Customization गर्न सक्ने ।
- Computer Virus बाट Computer Accessories तथा Software को सुरक्षा गर्न सक्ने ।
- Data / Database सम्बन्धी राम्रोसँग कार्य गर्न सक्ने ।
- Presentation / Web Desining सम्बन्धी सामान्य कार्य गर्न सक्ने ।
 
आफ्नो योग्यता विवरण job@sandhikharka.com मा आगामी जुन १५, २०११ सम्म पठाउन सकिने छ। छनौट गर्दा फोन मार्फत समेत जानकारी लिईने र यस सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार अर्घाखाँचीडट्कममा रहने छ।

अन्य समाचारहरु