पाउ भण्डारको लागी तुरुन्तै डिलरको आबस्यकता

सुचना तथा अनुरोध 

काठमाडौं स्थित एक प्रतिष्ठित एक पाउ भण्डारको लागी उपत्यका बाहिर तुरुन्तै डिलरको आबस्यकता परेको हुनाले इच्छुक तथा सो डिलर समन्धि कार्य गर्न चाहाना भएको ब्यक्तीले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नु होला।
सम्पर्क न ९८४९०३३२५४

अन्य समाचारहरु